Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy. Po obou stranách se doširoka rozvírají svahy a stráně povolně i prudce klesajícím břehům. Hluboké lesy střídají louky a pole, které prostupují osaměle skupiny borovic a mohutných bludných kamenů.

Na konci 10. století tu zřejmě Přemyslovci založili několik dvorců, mezi nimi i místní hrad Vrškamýk s loveckým dozorčím a malou osadou pod hradem zvanou Kamýk (podle velkých kamenů či vyčnívajících skal na vrchu - tehdy zvaných Kamýky).

 

Dne 16. června 1186 vystavuje na hradě Kamýku český kníže Bedřich listinu věnovanou cisterciáckému klášteru v městě Zwettelu v Dolním Rakousku.

Rozkvět Kamýcka je spojen zejména s panováním Václava I. (1230 - 1253). Kamýk byl tehdy ústředním místem velkého správního i soudního okrsku ležícího na levém břehu Vltavy až po Brdy. Na hradě sídlil často král, jeho úředníci a lovčí.

 

Pečetě města Kamýk nad Vltavou


Ještě za Jana Lucemburského byl Kamýk nesoucí název "královské město" postoupen i s některými okolními obcemi panu Heřmanu z Miličína. V roce 1350 je zde postaven dřevěný farní kostel zasvěcený Narození Panny Marie a Karel IV. vykupuje panství zpět pod královskou moc. Od roku 1357 začíná význam Kamýka ustupovat a to zejména v souvislosti s vybudováním hradu Karlštejn.

Roku 1623 kupuje Kamýk za 28 tisíc zlatých Polyxena z Lobkovic a připojuje jej k vysokochlumeckému panství. Roku 1650 zachvátí Kamýk obrovský požár a morová rána.

 

Kamýcký kostel Kamýcký kostel
Jednou ze starobylých památek Kamýku je samozřejmě i místní kostel zasvěcený Narození Panny MarieV 17. století je v Kamýku založena škola, nemocnice, pivovar a obec získává právo pořádat třikrát do roka výroční trhy. V lednu 1874 je ustaven poštmistrovský úřad. Významnou událostí v historii obce bylo postavení mostu v roce 1887. Počet obyvatel v druhé polovině 19. století činil přibližně 600 lidí, kteří žili v 66 domcích.Pohled na Kamýk z druhého břehu řeky
Pohled na Kamýk z druhého břehu řeky Vltavy

 

Události a konec druhé světové války v Kamýku nad Vltavou

(Použito podkladů kamýckých kronik z Okresního muzea v Příbrami)

12.7. 1939 - z nařízení okupačních orgánů byly podél Vltavy v obvodu četnické stanice Kamýk nad Vltavou zničeny opevňovací linie

13.9. 1939 - zakázán poslech zahraničního rozhlasu

8.3. 1940 - došly směrnice k likvidaci židovských podniků

26.6. 1940 - nařízeno užívání německého jazyka ve styku s úřady

21.3. 1941 - přezkoušení starostů obcí, zda nejsou židé nebo legionáři

6.5. 1941 - nařízení o úpravě dvojjazyčného označení živností a veřejných nápisů

2.8. 1942 - nařízena koncentrace cikánů do cikánského tábora v Letech u Milovic

16.10. 1944 - v obvodu četnické stanice nalezen větší počet letáků v němčině, jež byly shozeny z anglických letadel

27.10. 1944 - nařízena zvýšená pohotovost četnické stanice

20.4. 1945 - do Kamýku a k mostu u Přívozce přišlo po jedné technické skupině 18 vojáků SS z Hradištska za účelem přípravy mostů k jejich zničení. Ke každému mostu bylo dopraveno 70 kg trhavin a byl zde rozmístěn strážní oddíl se 14 členy Wermachtu.

26.4.1945 - nálet angloamerických hloubkařů mezi Krásnou Horou a Kamýkem

1.5. 1945 - telefonická zpráva o smrti Hitlera, v Kamýku byla zorganizována z místních občanů i z obyvatel sousedních obcí partyzánská skupina pod vedením kapitána Josefa Zvěřiny, která byla součástí partyzánské organizace Smrt fašismu kapitána Olesinského členem organizace byl i velitel četnické stanice v Kamýku Bernard Vokůrka

5.5. 1945 - někteří členové německého strážního oddílu Wermachtu vyměňovali místním občanům za potraviny, zbraně a civilní oblečení zbraně a střelivo, tito vojáci pak dezertovali od své jednotky, přislíbili také pomoc při přepadení německé jednotky. Jeden z německých vojáků to však udal veliteli por. Keplerovi, zároveň byl udán jako hlavní organizátor kapitán Zvěřina. Proto byl Zvěřina vojáky SS zajištěn a vyslýchán do druhého dne v jejich ubikaci v hotelu Mantství. Por. Kepler zažádal o posilu, která dorazila večer ze Sedlčany v počtu 160 mužů s pancéřovými auty a děly.

6.5. 1945 - velitel SS nařídil obyvatelům odevzdat zbraně a radiopřijímače, byl vyhlášen výjimečný stav a zákaz vycházení od 21 do 5 hodiny ranní. Oberleitnant SS Sůremann rozhodl vybudovat v okolí Kamýka kruhovou obranu. Odešel za předsedou správní komise a chtěl několik kamýckých občanů jako rukojmí - obětoval se sám Cyril Meduňa, dále s Němci vyjednával kapitán Zvěřina, četař Karel Náhlík, poručík dělostřelectva Václav Kučera, podporučík jezdectva Karel Blažek a podporučík pěchoty Jaroslav Poustka - dokazovali Němcům, že zajistí klid a rychlý odsun.

8.5. 1945 - ráno dorazil do Kamýka velitel bojového uskupení B od 4. tankové divize plukovník Abrams. K jeho uvítání se dostavilo ve velkém počtu obyvatelstvo z Kamýka i z okolí, ze Svat. Jána přišel průvod v čele s vlajkou a hudbou. Plukovník byl přivítán na náměstí, kde došlo k jednání s německým generálem Karraschem. Bylo domluveno, že jednotky SS odjedou v klidu, ale s plnou výzbrojí do Svéradic u Horažďovic, kde složí zbraně. Před nimi měla jet hlídka - velitel vrchní strážmistr Vokůrka, štábní strážmistr Petrásek a Karel Náhlík s osobním autem. Hlídka měla ještě před průjezdem SS vyrozumět obecní úřady o sjednané úmluvě mezi americkým plukovníkem a německým generálem. Přesto došlo u Višňové k přestřelce, proto byla hlídka četnické stanice postavena na čelo. Transport pak pokračoval nerušeně.

9.5. 1945 - v 9.30 došlo k symbolickému převzetí vojsk SS na mostě pod ochrannou US Army. Do Kamýka dorazili vojáci wermachtu /20.00/ v doprovodu čs. vojáků.

11.5. 1945 - Kamýkem projely poslední transporty německé armády, za nimi již přijela Rudá armáda, která zde zanechala posádku.K podstatným změnám dochází až po roce 1945. Bývalá idylická obec ležící stranou významnějších komunikací, se postupně mění v rušné středisko, staví nové obytné domy, přehrada, elektrárna a továrna. V současné době žije v obci 800 obyvatel ve 210 domcích. V okolí Kamýka je 450