Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Na dnešní návsi ještě zůstaneme. Kaplička podle letopočtu na kříži byla pravděpodobně postavena v roce 1861. V kronice obce je pouze zmínka, že v roce 1905 byl pro naši kapličku zvonařem Arnoštem Diepoldem v Praze odlit zvon o váze 25 kg.

Tento zvon měl pohnutou historii. Na podzim roku 1916 byl sejmut a "zabaven pro válečnou lítici", jak píše kronikář. Zvonek zůstal v kapličce a druhý den měl být odvezen. Přes noc se však ztratil. Četníci chodili po vsi a vyšetřovali. Nikdo nic nevěděl a kdo věděl, nepověděl. Jeden soused, velký šprýmař, jim řekl: "Slýchával jsem od starý báby z Hojšína, že na Velký pátek odlétají všechny zvony do Říma".

Skončila válka a 28. října 1918 se zvonek zase rozhoupal na svém místě. O jeho záchranu se zasloužili pan Josef Sirotek, mlynář z č. p. 10 a pan Josef Čermák z č. p. 4. Ti jej tenkrát v noci odnesli a ukryli někde ve mlýně.

A tak dál vyzváněl někdy vesele, jindy smutně až do 22. 3. 1942. Toho dne byl Němci opět zabaven pro válečné účely a do naší kapličky se již nevrátil. Současně byl zabaven zvonek i ve spojené obci Vestec a tři dny předtím z kostela v Kamýku.

Kaplička 1959 Červenkova hospoda r.1912
Kaplička 1959.
Kaplička 1959.

Dnešní zvonek pochází z roku 1946. Vysvěcen byl panem farářem Dvořákem v říjnu 1946. Za kmotry při této slavnosti byly paní Antonie Kofroňová a paní Anežka Kadlecová. U kapličky se dříve konaly i pobožnosti, hlavně "Májové". Ještě v 60. letech pan Karel Kymla zvonil poledne.

V roce 1975 byla opravena celá střecha kapličky pozinkovaným plechem; dostala také novou fasádu a plot. A tak jsme ji znali celých 30. let. S velkou opravou kapličky se začalo na podzim roku 2004. Byla vyměněna vazba, střecha byla opět pokryta taškami a šindelem. Letos roku 2005 byla opravena fasáda, oplocení a bylo zapojeno elektrické zvonění.

Těsně pod kapličkou, na místě kde jsou vysázeny břízy, stála mostní váha postavená někdy ve 30 letech. Vážil se zde dobytek, vozy s obilím atd. Sloužila do padesátých let. V 60. letech byla při úpravě návsi zbořena. Tady byl také kříž na památku padlých za 1. světové války. V roce 1923 byl při stavbě silnice přemístěn blíže k mostu - jak píše kronikář, toto místo nebylo dost důstojné a proto byl v roce 1935 odhalen nový pomník.

ACLS