Obec Kamýk nad Vltavou

obec s historií

Zadní hrad

Palácová křídla


Kamýku nad Vltavou nabízela svým královským uživatelům veškerý dobový komfort a pohodlí. Přízemí zjecně sloužilo především pomocným a provozním účelům. Hlavní reprezentační a obytné místnosti obsahovalo patro. Všechny prostory byly plochostropé, což byl z hlediska jejich teplotních poměrů příznivější. Jedinou výjimku představovala křížově zaklenutá místnost v patře krátkého východního křídla, které nádvoří uzavíralo. Nejspíše mohlo jít o hradní kapli. Spojení početných prostor v prvém patře umožňovaly pavlače, které patrně obíhaly celé nádvoří.

Kulíkova série hradů.
Kulíkova série hradů.

V sestavě místností patra nemáme prozatím doloženu existenci velkého sálu – patrně se zde tedy nepočítalo s pořádáním velkých reprezentačních setkání, jednání, oslav a pod. Pokud jsme doposud informováni, vyplňovaly patra severního i jižního křídla obytné místnosti uspořádané do charakteristických bytů.Zejména v lépe dochovaném jižním křídle jsou  patrny i otisky dvou dřevěnou konstrukcí zateplených místností, tzv. roubených komor, které nabízely velký teplotní komfort.

 K příjemnému pohodlnému bydlení výrazně přispívalo u to, že paláce byly vyhřívány pomocí teplovzdušného topení nacházely v přízemí. Zde se vzduch ohřál o rozpálené křemenné valouny a díky komínovému efektu pak cirkuloval po budově. Dokládají nám to na třech . Jeho kotelny se nepochybně   patrny i otisky dvou dřevěnou konstrukcí zateplených místností, tzv. roubených komor, které nabízely velký teplotní komfort. K příjemnému pohodlnému bydlení výrazně přispívalo u to, že paláce byly vyhřívány pomocí teplovzdušného topení. Jeho kotelny se nepochybně nacházely v přízemí. Zde se vzduch ohřál o rozpálené křemenné valouny a díky komínovému efektu pak cirkuloval po budově. Dokládají nám to na třech místech doposud  ochované sopouchy, které ústily do místností přízemí a tuto cirkulaci umožňovaly. O podobě zcela zaniklého druhého patra paláců nic nevíme. Můžeme však  ředpokládat, že analogicky ostatním soudobým královským hradům měly pomocné, zejména obytné a obslužné funkce.

Nádvoří zadního hradu – pohled k východu
Nádvoří zadního hradu – pohled k východu
Nádvoří zadního hradu – pohled k západu
Nádvoří zadního hradu – pohled k západu

Archeologický průzkum brány zadního hradu.
Archeologický průzkum brány zadního hradu.

 Dnes už bohužel výjimečně autenticky dochované  a zodpovědně bez ztráty vypovídací schopnosti konzervované zříceniny hradu Kamýka nad Vltavou nabízejí pozornému návštěvníkovi ojedinělou možnost odhalovat jak stopy středověkých stavebních postupů, tak dávného pestrého každodenního života, který zde kypěl.

 

ACLS